Skolesekker fra Melhus på indiske rygger

Det er mange ting som er trivielt i Norge som er verdifullt på den indiske landsbygda.

Med elevene fra Seljord Folkehøgskole som kurerer fant solesekker fra Høyeggen skole på Melhus veien til landsbyen Korri. I India er tradisjonen i skolene at det er tillatt å premiere flittige og dyktige elever. Og sekkene ble delt ut til barn av begge kjønn og forskellige aldre som lærerne mente fortjente en påskjønnelse. Folkehøgskoleelevene hadde nok litt vondt av de mange som IKKE fikk, men de følte at de andre barna klarte å glede seg på de utvalgtes vegne. De oransje skolesekkene fra fjerne eksotiske Norge ble i hvert fall MEGET høyt verdsatt! Og umiddelbart tatt i bruk.