Jagriti Vihara

"Jagriti Vihara" er hindi, og betyr "fellesskapssted for oppvåkning". Arbeidet består i å bedre levekårene og selvrespekten blant stammefolk i landsbyene. Det gjør de ut fra et verdigrunnlag basert på menneskerettigheter, demokrati, miljøvern og ikke-vold. Folkeopplysning gjennomsyrer alle prosjekter, og landsbyboerne stimuleres til samarbeid og kulturell selvtillit.

Det er en gigantisk oppgave å ta fatt på. Alkoholisme, analfabetisme, fattigdom og håpløshet preger livet til mange av stammefolkene, som befinner seg på det indiske samfunns nederste trinn. Skogene de en gang levde i (og av) er borte. Gjennom generasjoner er de blitt utnyttet som billig, til dels gratis arbeidskraft uten rettigheter, som prostituerte eller regelrette sexslaver, eller ganske enkelt vært i veien for godseiere og gruveindustri og brutalt fordrevet. Dette har tæret hardt på stammefolkenes opprinnelige identitet og stolthet.

Derfor må det bred innsats til.