Hospital for Hope

Amerikansk støtte gir håp.

 

Jagriti Vihara har en støtteforening i USA i tillegg til oss i Norge og Sverige. Amit Gargh er en amerikaner med indiske foreldre, og han har i mange år engasjert seg for JV. Siden han behersker sine foreldres morsmål hindi, har han en stor fordel når han kommuniserer med lokalbefolkningen. Han har dannet en støttegruppe som prioriterer helsearbeid. De har finansiert en sykestue ved JV, og forsyner den med medisinsk utstyr. I tillegg samler de inn penger for å engasjere medisinsk personell, og de skaffer amerikanske og indiske leger til å besøke sjukestua årlig for å kvalitetssikre driften.

"Hospital for Hope" prioriterer mødre- og småbarn/spebarn-behandling, og har gjennomsnittlig tusen besøk i måneden. Behovet er stort, og stor helsegevinst kan oppnås med enkle midler. Det er tidvis stort behov for malariamedisiner. Sjukestua har legebemanning med jevne mellomrom, men like viktig er helseopplysningsarbeidet som foregår i landsbyene. Siden medisinsk behandling er dyrt, er det vanlig å vente til tilstanden er kritisk med å oppsøke medisinsk hjelp. Med usikker helsegevinst og med sikker økonomisk belastning. "Hospital for Hope" representerer noe nytt. Her tilbys billig eller gratis helsehjelp, og det undervises i forebygging.

Det hadde vært ønskelig med fast tilsatt lege i full stilling, og perioder har det vært mulig, men jevnlige besøk av høyt kvalifiserte leger fra Ranchi gjør også stor nytte.