Kvinner

Jagriti Vihara organiserer og oppmuntrer kvinnegrupper i landsbyene. Ofte enkle tiltak med en enorm virkning.

Som så ofte i fattige familier er det mødrene som holder liv i mann og barn. Som kjemper for familiens overlevelse i til dels håpløse omstendigheter. Dessverre kan ikke det samme sies om alle familiefedre. Alkoholisme og vold mot kvinner og barn er sørgelig utbredt.

Derfor har det ofte direkte positiv effekt på familiene å styrke kvinnenes kompetanse og selvtillit. JV oppfordrer kvinner til å se på seg selv som selvstendige handlende individer med rettigheter, i stedet for som husets slave.

Noen kvinnegrupper driver litt næringsvirksomhet i form av søm og vev og annet håndarbeid. De beskjedne inntektene samles i en felles kasse, der medlemmene kan få låne i et knipetak. Som regel er det snakk om medisiner til syke barn, noe som er en uforutsett utgift mange strever med å klare.

Det varierer hva disse selvhjelpsgruppene for kvinner får til av konkret virksomhet. Men felles for alle er den store betydningen av styrket selvfølelse og erfaringen med organisert virksomhet. Før JV begynte med disse kvinnegruppene var tanken på en fattig landsbykvinne skulle gå på et møte, en helt fremmed tanke.