Framskritt for kvinner

Landsbykvinnene omkring Jagriti Vihara har fått ny selvtillit, gjør bruk av sin stemmerett og får gjennomslag i lokale råd.

Jagriti Viharas bevisstgjøringarbeid bærer frukter. Etter flere tiår med utrettelig informasjonsarbeid blant landsbybefolkningen og opprettelse av lokale kvinnegrupper begynner resultatene å komme. Noen eksempler: Nå har de fleste kvinner EGEN bankkonto. Det er noe ganske så nytt. Kvinner bruker stemmeretten sin. De blir stemt inn i de relativt nyopprettede landsbyrådene, som tar en del beslutninger som angår lokale forhold. En typisk beslutning initiert av kvinner behov er bygging av toaletter. Dette er ingen liten sak. Mange har fått med seg at kvinner  er utsatt for voldtektrisiko når de skal prøve å stikke seg vekk i buskene ved behov. Men sedvanen tillater menn å gjøre fra seg når som helst og hvor som helst, er kvinner henvist til å få det unnagjort før grålysningen eller finne en avsides plass, noe som er utfordrende i det overbefolkede landet. Toaletter er et stort framskritt.

Jagriti Vihara fortsetter å organisere kvinnegrupper for å styrke kvinners bevissthet om sitt likeverd og sine rettigheter. Her er det Lucy som leder et av utallige kvinnemøter foran skolebygningen.