Årsmøte 2018

6. april på Ringerike Følkehøgskole kl. 11.00

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent

Årsberetning

Regnskap

Valg

Per Otto Brørby, leder (på valg)

Marieke Nieuwenhuize, styremedlem (på valg)

Trond Berg, styremedlem (på valg)

Torgeir Gunleiksrud, styremedlem (ikke på valg)

Mildrid Nesheim, styremedlem (ikke på valg)

Dag Meland, styremedlem (ikke på valg)

Eventuelt

 

Hjertelig velkommen!