Årsmøte Jagriti Viharas Venner er utsatt

Opprinnelig oppsatt årsmøte Ringerike Folkehøgskole torsdag 26.3.2020 er utsatt på ubestemt tid pga smittesituasjonen.