Skole

I India er skolegang for alle en lovfestet rettighet. På papiret. Det er bra med privatskoler for de som kan betale, men det er det få landsbyboere som kan. Og utbyggingen av offentlige skoler i disse perifere strøk av India går tregt. Derfor har Jagriti Vihara startet barneskoler i mange landsbyer og en high school i McCluskieganj.

Supermotiverte elever, samvittighetsfulle lærere og Jagriti Viharas pedagogiske prinsipper har gjort denne high schoolen til en av Ranchis aller beste, målt i elevenes eksamensresultater.

I enkelte av landsbyene har det lyktes å få det offentlige til å overta driften av barneskoler. Det samme gjelder high school i McCluskieganj. Selv om JV stadig konsulteres for å holde nivået oppe.

På Jagriti Viharas eget område driver de et annet skoleprosjekt. JV har tatt på seg å gå rundt i landsbyene og registrere barn uten skolegang. Noen av disse har litt samlet til et slags oppsamlingskurs på åtte måneder, der de lærer grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Dette tilbudet har JV reservert for jenter. For tiden driver JV et high school-tilbud for jenter.

Det er ofte et svare strev å få motivert foreldrene til å sende avgårde datteren til noe i deres øyne så unyttig som skolegang. Vanlig oppfatning er at jentene gjør langt mer nytte for seg i risåkeren, i teglverket eller på veiarbeid. Og ikke sjelden hender det at foreldrene krever å få dekket ”tapt arbeidsfortjeneste” for å sende datteren til skole.

Altså må JV drive utstrakt agitasjonsarbeid i landsbyene for å motivere folk til å sende barn på skole i stedet for i arbeid. Om igjen og om igjen framføres budskapet om kunnskap, bevisstgjøring, utdannelse og selvrespekt. Langsomt bærer det frukter.

I perioden 2008 til 2012 var JV også vertskap for en volleyballskole. Det var sportsministeriet og volleyballforbundet i delstaten som skulle støtte denne skolen, men det har blitt så som så. Ungdommene ble rekruttert fra hele Jharkhand og spilte turneringer over hele India, men de lovede midlene uteble for en stor del, så dette er nå skrinlagt.