Første solidaritetsjogg uten Jaya

Høyeggen holder koken!

 

Også i år gjennomførte Høyeggen skole i Melhus solidaritetsjoggen til inntekt for Jagriti Vihara. Minnet om Jaya står sterkt blant store og små, og i år løp man med et visst vemod. Takket være frivillig startkontingent og andre bidrag er summen allerede oppe i tjue tusen, og den stiger fortsatt. Det er både en symbolsk og et praktisk støtte til fattige indiske barn, som får mulighet til helsehjelp og skolegang.

Torgeir Gunleiksrud teller opp innsamlede penger sammen med elevrådsrepresentanter.