Rajesh møter Norge

Rajesh er en av de viktigste drivkreftene for Jagriti Vihara. Her møter han elever på Ringerike Folkehøgskole.

Han har vært i Norge to ganger før, og liker seg godt her. Denne gangen gikk turen både til jagritivenner i Sverige, Norge og USA. I sistnevnte land finnes det en støttegruppe som står bak sjukehusdriften ved Jagrivi Vihara. I løpet av sitt firedagers opphold i Norge besøkte han folkehøgskolene både på Ringerike og i Seljord. Begge har elevgrupper som i løpet av skoleåret skal til India.

Elever fra linja "Global solidaritet" på Ringerike folkehøgskole gleder seg til indiatur.

Rajesh kunne fortelle om framgang og utfordringer i utviklingsarbeidet på den indiske landsbygda. Maoistgeriljaen er blitt svekket på grunn av splittelse og indre strid og dessuten hard bekjempelse fra myndighetene. For landsbyene betyr det en lettelse i den slitsomme posisjonen mellom barken og veden, hvor man alltid risikerer represalier hvis man mistenkes for å sympatisere med den gale parten. Kvinnegruppene fortsetter sitt viktige arbeid, og jenter oppmuntres til å satse på skolegang. Opplæring av bønder til å søke støtte for vanningsprosjekter, og hjelp til å forfatte rapporter de pålagt å levere til mydighetene. Blant mye annet.

Rajesh sammen med den mannlige delen av Jagriti Viharas Venners styre. Fra venstre: Trons Berg, Rajesh,Torgeir Gunleiksrud og Per Otto Brørby.