Geriljavirksomhet

Stammeområdene i Jharkhand har lang historie med motstandskamp mot herskende overklasse. Noe ikke minst britene fikk merke i sin tid. Så når Nord-Indias maoister, ofte kalt naxalitter, maner til frigjøring fra undertrykkelse, finner det gjenklang i adivasisamfunnene.

De ulike maoistiske gruppene er kategorisert som terrororganisasjoner av indiske myndigheter, og bekjempes som sådan. Terror eller ikke, maoistenes aksjoner er ofte voldelige, men retter seg i hovedsak mot politistyrker og hæravdelinger. Deres indre justis er hard, og det kan vanke represalier mot landsbyfolk som mistenkes for å samarbeide med politiet.

Maoistene har stor uoffisiell makt i Jharkhand og i nabostatene. Noe de demonstrerer med jevne mellomrom ved å iverksette såkalt ”bondh”. Det er en slags tvungen generalstreik, der alle ”streikebrytere” risikerer ublide reaksjoner fra geriljaen. I disse dagene står delstaten så å si stille. Kommunikasjon og arbeidsliv lammes.

Landsbyboerne omkring JV er i en ubehagelig skvis. De risikerer arrestasjon hvis de mistenkes for å samarbeide med geriljaen. Og de risikerer represalier hvis geriljaen mistenker dem for å samarbeide med politiet. Og når det i den senere tid har oppstått splittelser mellom maoistene, kan det være farlig å mistenkes for å støtte feil fraksjon.

En film om maoistbevegelsen i India finner du her.