Alkohol

Det er et forstemmende globalt fenomen at urfolk blir alkoholisert når deres kultur kommer under press. Adivasifolkene i Nord-India er ikke noe unntak. Alkoholismen er utbredt blant de fattigste, med alle tilleggsproblemer det medfører. Ugjort arbeid, slagsmål og kvinnevold. Ikke minst det siste. I distriktet rundt JV vokser det et tre med bær som kalles mahoa. Disse har høyt sukkerinnhold, og brukes til å brenne en slags hetvin.

Vi kan kanskje kalle det hjemmebrent. Det legges mye ressurser inn i produksjon av disse drikkevarene, som gir lav, men sikker inntekt. Alkoholisme er utbredt både blant mundaer og oraofolk, men en spesiell sekt av oraoer, Tana Bhagat, er bundet av sin religion til å være avholdsfolk. Resultatet er at det er synlig bedre levekår hos Tana Bhagat-familer enn hos andre på tilsvarende inntektsnivå. Men det er sterk stamme- og kastetilhørighet blant folk, og eksemplets makt er desidert sterkest dersom avholdssaken fremmes av individer av egen stamme. Det finnes noen vellykkede eksempler på at det har skjedd, og det har vært fulgt opp av sterk støtte fra JVs stab.