Fra Sundvolden til Dumarro

Femteklassinger fra Hole sendte hilsener til jevnaldrende i India.

Skoleungene i landsbyen syntes det var fascinerende å se bilder av skoleelver fra det fjerne Norge. Skolen i Dumaro har nå over 400 elever, og skolen er utviklet og har flere bygninger. Lærer Sunniva Lønne Langesæter er lærer på Sundvolden oppvekstsenter i Hole kommune, og elevene hennes på 5.trinn sendte brev og bilde til samme elevene i Dumaro. Kanskje det blir flere samarbeider fremover?

En gruppe besøkende fra Norge og USA fikk oppleve indisk gjestfrihet og se nærmere på JVs utviklingsarbeid. På sin rundreise omkring i India tilbrakte de noen dager sammen med våre indiske venner.

Et nytt bygg er i ferd med å reises på JV. Det er et "Hospital for Hope", som reises med innsamlede midler fra USA. Her skal det drives helsearbeid, og JV håper å kunne engasjere en lege og noen sjukepleiere til å ta seg av de mange presserende helseoppgaver for folk i landsbyene omkring. Landsbyfolk er engasjert til byggearbeidene, og de får 200 rupees pr. dag, noe som er en anstendig lønn på disse trakter.

Før avreise var næringslivet i Ringerike oppfordret til å gi gaver til JV, og responsen var utelukkende positiv. Reisefølget kunne medbringe en god samling nyttige og hyggelige ting som blir distribuert blant fattige adivasifolk. Her er Rajesh med noen av gavene.