Høyeggen med innsamlingsrekord

Et strålende fornøyd elevråd telte opp over 20 000 kroner etter Solidaritetsjoggen.

Ikke rart elevrådstyret var godt fornøyd. Fra venstre Mathias Håpnes Landmark, Anne Neperud Hollekleiv og Idar Andersen. Sammen med resten av elevrådet ved Høyeggen skole i Melhus stod de for det meste av arrangementet da alle elevene skulle løpe en nesten tre kilometer lang runde i solidaritet med barn i den tredje verden. Den frivillige startkontingenten var minst tjue kroner. Men mange spyttet i mye mer enn det, og sammen med bidrag fra skolens velferdsmidler, slo Høyeggen sin gamle rekord på 13 000 kroner til gangs. Opptellingen viste 20 000 kroner, som går uavkortet til Jagriti Vihara.

Dagen ble innledet med alltime i gymsalen, der alle skolens klasser ble ønsket vel møtt av elevrådet. Trond Berg var kommet fra Elverum og fortalte og viste blider fra India. Han opplevde et lydhørt og engasjert publikum med stor evne til innlevelse overfor barns levekår i fattigere land. Deretter var det å løpe i full fart. Se noen bilder her: