"Hospital for Hope" er i gang

Jaya klipper snora på den flunka nye sjukestua.

Takket være innsamlede midler fra en JV-venn i California står "Hospital for Hope" klar. Og ikke bare det, bemanning er også på plass. En lege fra Ranchi er engasjert til å betjene landsbybefolkningen, og han har fått med seg et par medhjelpere som får opplæring i sjukepleie og farmasi. Dette er et kjempeløft for helsetilstanden i landsbyene, hvor legehjelp for de fleste er uoppnåelig lukus.

Foruten viktig diagnosearbeid har "Hospital for Hope" medisinutsalg, men deler ut gratis til dem som trenger det mest.

Det nye bygget har plass til ca. 20 senger.

Begivenheten ble selvsagt dekket i lokalpressen.