Velkommen til årsmøte

Jagriti Viharas Venner avholder årsmøte laurdag 26. april kl. 14.00-17.00 på Ringerike Folkehøgskole, Hønefoss.

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Jagriti Viharas Venner, og vi håpar du har høve til å vere med.

14.00 – 14.30: Servering av kaffe/te og rundstykke (eller tilsvarande)

14.30:  Årsmøtesaker

1. Opning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Konstituering: Val av møteleiar og sekretær

4. Årsmelding

5. Melding om verksemda ved Jagriti Vihara

6. Rekneskap

7. Fastsetting av kontingent

8. Val

Pause, og ein kan fylle på med kaffe/te, kake og frukt.

Kl.16.00: Bildekåseri frå Jagriti Vihara. Både Dag Meland og Mildrid Nesheim har vore på Jagriti Vihara i 2014. Jaya er no i Sverige, og vi håpar å få han med på møtet! Anna kulturinnslag.

Kl.17: Avslutning.