Fra jenteskolen

For tiden er det 24 jenter som tar high school på JV.

 

Siden forrige skoleår har noen jenter sluttet og en har dødd. Vi kan bare ane hva slags virkelighet som ligger bak. Mangel på medisiner, eller kanskje bare svak helse fra en oppvekst i fattigdom. De som har sluttet har kanskje blitt utsatt for press fra familier som ikke støtter tanken om utdanning for kvinner. Men nye ni elever har kommet til. Undervisningen foregår i den store skolebygningen. Den kan romme flere klassetrinn, og med tilstrekkelig økonomisk støtte er det håp om at alle ivåer innen high school-trinnet kan få skolegang her.