Høyeggens fredspris til Jaya!

Fett oppslag i Trønderbladet etter den storstilte utdelingen i gymsalen.

 

JV-venn og høyeggenlærer Marit Søberg og elevrådsleder Hannah Hollekim Strand deler ut fredspris til Jaya for hans årelange og utrettelige innsats for fred og utvikling for fattigfolk i India. Selv ordføreren i Melhus var til stede. Dette var Barnas fredspris, og Jaya uttrykte sin store takknemlighet. Han sa at mens Nobels fredspris ofte er motivert av strategi og politikk, var dette en pris fra hjertet. Høyeggen barneskole hadde laget istand diplom og plakett, som til forveksling kunne ligne den etter Alfred Nobel.

Forholdet mellom Høyeggen skole og Jagriti Vihara er helt spesielt. Mange kull med trønderunger har fått et nært forhold til Jaya og Jagriti Vihara. Elevene flokker seg rundt ham hver gang han er på besøk, og han har et helt eget lag med barn.