Kvinner drept som hekser nær JV

Drapsmennene motsatte seg arrestasjon med begrunnelse at de hadde gjort det rette. Video her.

I landsbyen Kanjiya Maraitoli ved Mander i Ranchi-distriktet tok en tallrik gjeng seg inn i husene til fem kvinner mellom 40 og 60 år, dro dem med seg til det lokale ungdomssenteret Dhamkudia, for deretter å drepe kvinnene ved hjelp av stokker, klubber og spyd. En stor del av landsbybefolkningen, omkring100 mennesker, skal ha deltatt i lynsjingen. Bakgrunnen skal være at fire småbarn har blitt syke og dødd i løpet av de siste månedene, og at dette skyldtes svart magi fra kvinnenes side. Da politiet anholdt gjerningsmennene (som også inkluderte kvinner), stilte disse seg uforstående til arrestasjonen. Etter egen oppfatning hadde de befridd landsbyen for et onde.

Det hører med til historien at dette er områder der maoist-geriljaen står sterkt, og som politiet anser som risikable. Derfor er de svært sjelden å se, og nyter generelt lav tillit blant befolkningen. 

Det er ikke første gang forestillinger om svart magi har krevd liv i Ranchi. For noen få år siden dukket det opp en unggutt på politistasjonen med et kvinnehode og mente seg berettiget til dusør, siden han hadde befridd landsbyen for en heks.

Vi skal være forsiktige med å bedømme hva som er de kulturelle årsakene til slike tragedier. I hvilken grad det er trivielle landsbykrangler som utarter til fiendskap og magibeskyldningene bare er et påskudd. Eller om det er begrensede minoritetssekter som vektlegger svart magi.

I hvert fall er det sikkert at Jagriti Vihara har rikelig med utfordringer knyttet til å heve utdannelses- og kunnskapsnivået hos den jevne landsbybeboer. Kontrasten blir særlig grell når stadig flere tar steget inn i den moderne indiske middelklassen, samtidig som store masser blir værende igjen i fattigdom og uvitenhet.

Times of India om heksedrapene.