Høyeggen løp inn 21 000 kroner!

 

Jaya trivdes godt i ungemylderet på Solidaritetsjoggen.

 

Det ble ny innsamlingsrekord da elevene på Høyeggen barneskole i Melhus hadde sin årlige Solidaritetsjogg. Det falt sammen med besøk av Jaya og det var hjertelig gjensynsglede, stor giverglede og joggeglede. Elevrådet organiserte arrangementet på en flott måte og var både stolte og glade for å kunne overlevere over 21 000 kroner til prosjektet. Ordfører Jorid Jagtøyen deltok på solidaritetsjoggen for fjerde gang og overleverte en ekstra gave på kr 4000, samtidig som hun utfordret påtroppende ordfører om å delta på joggen. 

Over 300 barn sang bursdagssangen for Jaya. Og etter arrangementet var avsluttet besøkte Jaya fem av klassene på skolen. Lokalavisen var tilstede og lagde en helsides reportasje om joggen og prosjektet.

Lokalavisen stilte opp og lagde en helsides reprtasje om arrangementet.

Elevrådet og alle pengene.