Hvorfor trengs det en mur?

Jagriti Vihara er mer kjent for å bygge broer mellom folk enn å bygge murer. Men denne trengs.

 

Den viktigste grunnen er at JV prøver å få til hagebruk til opplæring og eksempel for landsbybefolkningen. Men den gamle muren var begynt å forvitre, og kunne ikke hindre at geiter og kyr vandret rundt og spiste hver spire de fant. Å beskytte avlingene mot beiting ville ha krevd vakthold døgnet igjennom. 

En annen sak er at jentene på skolen er utsatt for både misforstått kurtisering og mer alvorlig trakassering. Respekten for unge jenters integritet er variabel, og selv om en mur på et par meter ikke garanterer beskyttelse mot alt, gir den en trygghetsfølelse.

Den nye muren bygges mer solid enn den gamle, og fundamenteres langt nedi bakken.

Det er et stort arbeid, og har tæret hardt på JVs driftsbudsjett. Det er mer enn en kilometer med mur som skal restaureres. Vi i venneforeningene har prøvd å skaffe til veie ekstra midler, og arbeidet har gjort betydelige framskritt, og nå går det mot slutten.  

(Alle fotos: Inger Dejke)