Ansiktsløfting for skolebygget

Etter mange år med mangelfullt vedlikehold ble oppussing prioritert.

 

Indisk tradisjon er litt annerledes enn den skandinaviske når det gjelder vedlikehold. I subtropisk klima går forfallet fortere, og det er langt vanligere i India å bygge nytt enn å flikke på det gamle. Men Jagriti Viharas stolte skolebygning, tegnet av arkitekttalentet Jaya, er jo for fin til å ikke tas vare på. Etter år med termittangrep i treverk, rust i jernkonstruksjoner og avskallet murpuss er den endelig satt i stand.

Mahadeu, til venstre her, er tidligere elev ved JV, og livnærer seg nå som snekker. Sammen med assistenten sin setter han i stand dører som har vært hardt angrepet av termitter.

Malere fra Ranchi pusser opp innvendig.

Over hovedinngangen på det nyoppussede skolebygget står ordet "Vatsaliya", som på hindi er en betegnelse på kjærligheten en mor har til sitt barn. Det er Inger og Anders Dejke fra den svenske venneforeningen som har vært pådrivere i oppussingsarbeidet.

(Alle fotos: Inger Dejke)