Innsamlingsrekord på Høyeggen

Jaya møter en fullsatt gymsal før solidaritetsjoggen i Melhus. Flankert av Torgeir Gunleiksrud og representanter for elevrådet.

 Hver høst har barneskolen på Høyeggen arrangert solidaritetsjogg for Jagriti Vihara. Og også i år passet det slik at Jaya kunne komme på besøk. Det ble et hjertelig møte mellom elevene og Jagriti Vihara-gründeren.

 Hele skolen varmet opp med felles dans i skolegården, før joggeturen, som gikk ned til Melhus sentrum og opp igjen.

Jaya sammen med varaordføreren i Melhus, Stine Estenstad. Hun løp runden sammen med ungene, og kastet glans over arrangementet.

 Elevrådet sammen med Jaya og Torgeir etter endt opptelling. Innsamlingen brakte hele 21686 kroner, dermed er rekorden slått nok en gang! Takk til alle melhusforeldre som bidro!