Lokalt folkestyre

20090228 img 5911redkrymp

JV hjelper landsbyene med å få lokaldemokratiet på beina.

Å ta del i beslutninger som angår en selv er en uvant ting for adivasilandsbyene.

Men nå har indiske myndigheter bestemt at det skal opprettes lokale råd som skal velges av folket. Det har tatt lang tid å få denne ordningen til å fungere, ikke minst i de fattige områdene i Jharkhand. Her trengs det hjelp fra Jagriti Vihara. I det hele tatt, å få det som står i papirer fra Delhi til å fungere i praksis er et langt lerret å bleke. Takket være JV er landsbyen Dumarro representert i et landsbyråd.

Det heter "Gram panchayat". Og Dumarro valgte en kvinne! Alle som kjenner litt til indiske tradisjoner på landsbygda skjønner hvor spesielt det er.

Et "Gram panchayat" skal omfatte minst 5000 mennesker, og for å få til det måtte Dumarro samarbeide med noen andre landsbyer i nærheten. Dette rådet får mye å gjøre. All kontakt mellom lokalbefolkningen og myndighetene skal gå gjennom dem. De må ta den tunge jobben å prioritere mellom landsbyboernes utallige behov. Søke om stønad til husbygging, gratis mat til fattigste i tørkeperioder, vanningsprosjekter, samferdselsspørsmål og mye mye mer.

Dette betyr at folk må lære seg å diskutere og argumentere, og godta demokratiske beslutninger, også når man er uenig. Dette er et kvantesprang med enorm rekkevidde. Det setter folk i stand til å gå fra å være maktesløs almue til å bli en politisk kraft.