Fortsatt framgang i Dumarro

I prosjektlandsbyen Dumarro går nå nær hundre prosent av barne på skole.

I denne landsbyen rett nord for Jagriti Vihara er det store endringer. For få år siden var det så godt som umulig å få de lokale myndighetene i distriktet til å løfte en finger for å bedre velferdstilbud og infrastruktur. Den vanligste forklaringen var at landsbyen lå i geriljadominert område, og at det var farlig for myndighetspersoner å gjøre noe som helst der. Men etter at JV lærte opp landsbyboerne i organisasjonsarbeid og samfunnskunnskap er mye forandret. De har lagt press på lokale myndigheter, og vist til lovpålagte rettigheter. Og dessuten demonstrert samarbeidsevner og framstått med EN stemme. Jordbruket er forbedret, fattigdommen er redusert, utdanningsnivået stiger år for år og bru nummer to mellom JV og Dumarro står ferdig.

Pottemakertradisjonen står fortsatt sterkt i Dumarro, noe folkehøgskoleelever fra Ringerike fikk demonstrert på sin tur i februar.