Hospitalet fungerer, kullgruvene truer

Elever fra Ringerike Folkehøgskole på omvisning ved sjukestua, der det nå er en fast lege.

 

Det er en amerikansk støttegruppe som sørger for å lønne en lege til å holde "Hospiat for Hope" i drift. Det innebærer at fattigfolk som i realiteten har null tilgang på helsehjelp har en mulighet til billig behandling. Her kan selv den enkleste medisinske innsats redde liv.

De åpne kullgruvene i områdene rundt Jagriti Vihara vokser og vokser. En ting er CO2-utslippene. Noe annet er at landsbyer som kommer i veien blir utradert. Men nå er det i det minste blitt mer orden på kompensasjonsordningene for folk som blir berørt. Men gruveselskapene har gjort boreprøver i Jagriti Viharas umiddeelbare nærhet, da det antas å ligge store kullforekomster i berggrunnen også der. Foreløpige resultater tyder på at kullet ligger for dypt til lønnsom drift med dagens teknologi.