Elefanter dreper

Siden årtusenskiftet har nesten tusen mennesker mistet livet som følge av elefantangrep i staten Jharkhand.

Forrige uke skjedde det igjen. To menn ble drept av elefant. De ble trampet ned mens de forsøkte å jage elefanter vekk fra avlingene. Konfliktene mellom Jharkhands ville elefantbestand og landsbyboere i trakten rundt Ranchi har økt de siste årene. Skogene dyra opprinnelig levde i er blitt utbygd og fragmentert, og deres naturlige vandringsveier er brutt. Det fører til at elefantene endrer vaner. Stadig oftere oppsøker de landsbyene og spiser av bøndenes avlinger. De har også utviklet en smak for mahoa-vinen som er så vanlig å lage blant stammebefolkningen. I et område sørøst for Ranchi har folk bygd tilfluktssteder i trær. Det gir en viss sikkerhet, for av og til blir særlig hannelefanter aggressive og kan gå løs på jordhytter med sovende mennesker om natta.

Elefantbestanden har holdt seg stabil, med en liten økning de siste femten åra, tross kollisjoner med tog, forgiftning av landsbyboere og myndighetenes avliving av spesielt problematiske individer. Dette siste er et tiltak som sitter langt inne. Miljømyndighetene i delstaten prøver å dempe de tiltagende konfliktene mellom mennesker og elefanter med andre midler. Med vekslende hell. På kartet er det avsatt ganske store arealer til "elefantkorridorer" der skogen skal få stå og dyra kan bruke på sine sesongvandringer. Men disse korridorene blir stadig utbygd av teglverk, gruver og landsbyetableringer. Presset fra befolkningsøkningen viser seg over alt, og må sies å være den grunnleggende årsaken til den tiltagende konflikten mellom dyr og mennesker.