Otto er den nye lederen av Jagriti Viharas Venner

Per Otto Brørby er av dem som har aller flest indiaturer bak seg. På årsmøtet ble han valgt til vår nye leder.

 

Mildrid Nesheim takket av etter å ha ledet Jagriti Viharas Venner siden vår stiftelse ble etablert. Otto tok på seg vervet etter henne. Han er pensjonist, men tidligere lærer på Ringerike Folkehøgskole. Sammen med linja "Global solidaritet" har han reist til India med hvert eneste kull i en årrekke. Hans kjennskap til Jagriti Viharas virksomhet er inngående, og er rett person til å overta etter Mildrid. Etter årsmøtet 22.4.2017 ser styret slik ut:

Per Otto Brørby, leder

Torgeir Gunleiksrud

Mildrid Nesheim

Marieke Nieuwenhuize

Dag Meland

Trond Berg