Lærermangel

Vanskelighetene med å rekruttere kompetente lærere gjør at jentene på Jagriti Vihara må ta sykkelen fatt.

 

Det bor 17 jenter som går på high school på Jagriti Vihara. Helst skulle de fått undervisning på stedet, men det har vist seg problematisk i det siste. Det er stor mangel på lærere med relevant utdanning i denne delen av India, og med sine små midler har JV lite å tilby annet enn idealistisk tilfredsstillelse ved å hjelpe fattige urfolksjenter. Dermed har løsningen blitt å sende jentene til lokale skoler i distriktet. De 17 jentene fordeler seg på to skoler i nabolandsbyer. Den ene i Nindra, der Sushil jobber. På ettermiddag og kveldstid hjelper han og Jaya jentene med tilleggsundervisning i håp om et godt eksamensresultat.