Tørke dreper

I sommer sviktet monsunen. Risavlingen i Jharkhand slo feil, og nå truer sult.

 

Ingen kan vel sikkert si at det skyldes menneskeskapte klimaendringer, men faktum er at det årlige monsunregnet er blitt mer ustabilt de senere årene. Og i 2009 slo det helt feil. Den vanligste avlingen om sommeren er ris, som plantes på terrasser av små åkerlapper. Men ris må stå i vann for å trives, og for mange ble årets innhøsting null.

Myndighetene har satt i gang hjelpeprogrammer med støtte til mat og såkorn. Men i vanlig indisk byråkratstil er forsyningene samlet sentralt i småbyene, der fattigfolk må innfinne seg, dokumentere sin tilstand og fylle ut papirer. De fleste har ingen mulighet til å skaffe seg skyss. Dessuten har de bare sine egne fortellinger og knoklete kropper å komme med som bevis overfor skeptiske tjenestemenn. Jagriti Vihara hjelper så godt de kan, i sin altfor vanlige rolle som mellommenn mellom myndigheter og fattigfolk.