Mildrid Nesheim ankom JV samme dag som Jaya gikk bort. Hun fikk anledning til å hedre Jayas minne på vegne av hans skandinaviske venner i minnehøytideligheten. Her er hva hun sa:

Torsdag 11. oktober 2018 døde Jagriti Viharas grunnlegger etter et langt og rikt liv.

Et fornøyd elevråd kunne notere 17000 kroner innsamlet til Jagriti Vihara.

Jagriti Vihara har startet kvinnegrupper i utallige landsbyer. Noen av dem er blitt selvgående. Sjekk hva Jatri sier om saken.