Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Hallingdal folkehøgskule inviterer folk flest til indiatur om vinteren.

Elevene gav alt da Høyeggen Skole løp til inntekt for Jagriti Vihara.

20090906 img 4057redkrymp

Jaya hadde Elverum stasjon for seg selv, men møtte mange norske venner.

I sommer sviktet monsunen. Risavlingen i Jharkhand slo feil, og nå truer sult.

Bare for jenter

Kirsten Mostue fra Elverum underviser lydhøre high school-jenter i kvinnehygiene.