Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Vanskelighetene med å rekruttere kompetente lærere gjør at jentene på Jagriti Vihara må ta sykkelen fatt.

Han elsker å være til hjelp, som her med den slagrammede Gaute, men i fylla gjør han som så mange ektemenn. Slår kona.

Per Otto Brørby er av dem som har aller flest indiaturer bak seg. På årsmøtet ble han valgt til vår nye leder.

Siden årtusenskiftet har nesten tusen mennesker mistet livet som følge av elefantangrep i staten Jharkhand.

Elever fra Ringerike Folkehøgskole på omvisning ved sjukestua, der det nå er en fast lege.