Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Melhus jogger igjen

Ungene fra Høyeggen barneskole løp inn en pen sum for JV.

Les mer …

Østerdøler og trøndere på JV 2010

19 norske på vinterferie fant rytmen på JV.

Les mer …

Høyt over nettet

Idrett på høyt nivå preger Jagriti Vihara.

Les mer …

Ringerike Folkehøgskoles tur 2010

Vi tok toget fra Dehli til Ranchi i Jharkhand, adivasistaten.

Les mer …

Hallinger på kortkurs

Hallingdal folkehøgskule inviterer folk flest til indiatur om vinteren.

Les mer …