Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Du kjenner sikkert noen som har alt de ønsker seg. Gi en julehilsen sammen med en sum til JV. Kontonr.: 2280 23 62076. God jul!

 

Se en dokumentarfilm om hvordan borgerkrigen mellom politistyrker og maoistopprørere gjør livet vanskelig for fattige adivasifolk. 

Jaya møter en fullsatt gymsal før solidaritetsjoggen i Melhus. Flankert av Torgeir Gunleiksrud og representanter for elevrådet.

Barnearbeid er bare en av de problematiske sidene ved mursteinsproduksjonen som brer om seg rundt JV.

Etter mange år med mangelfullt vedlikehold ble oppussing prioritert.