Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Det er mange ting som er trivielt i Norge som er verdifullt på den indiske landsbygda.

 

 Kveldsstemning for norske elever på Jagriti Viharas internat. Her er deres turrapport.

Landsbykvinnene omkring Jagriti Vihara har fått ny selvtillit, gjør bruk av sin stemmerett og får gjennomslag i lokale råd.

6. april på Ringerike Følkehøgskole kl. 11.00

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent

Årsberetning

Regnskap

Valg

Per Otto Brørby, leder (på valg)

Marieke Nieuwenhuize, styremedlem (på valg)

Trond Berg, styremedlem (på valg)

Torgeir Gunleiksrud, styremedlem (ikke på valg)

Mildrid Nesheim, styremedlem (ikke på valg)

Dag Meland, styremedlem (ikke på valg)

Eventuelt

 

Hjertelig velkommen!

Lørdagsmatineene på Melhus fortsetter. Kaffe og vafler innbrakte 1800 kr.