Jagriti Vihara
Centre of Education for Social Awakening & Rural Reconstruction

Jagriti Vihara er en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk. Det er et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand, nordøst i India. Her driver Jagriti Vihara skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Det meste er finansiert med norske og svenske midler, men driften er det kun indiske idealister med dyp lokalkunnskap som står for.

Stiftelsen besitter en eiendom ved McCluskieganj i distriktet Ranchi. Denne eiendommen refereres ofte til som stedet Jagriti Vihara. Her er det skolebygg, smie og snekkerveksted, forsamlingslokaler, internat og boliger for en del av Jagriti Viharas medarbeidere. Men mye av arbeidet drives ute i landsbyene nært og fjernt. I tillegg har stiftelsen kontor i delstatshovedstaden Ranchi.

Jagriti Viharas Venner er en uformell norsk organisasjon. Den sprer informasjon om det indiske prosjektet, og samler inn penger. Disse pengene går i sin helhet direkte til det indiske prosjektet.


 

Ansiktsløfting for skolebygget

Etter mange år med mangelfullt vedlikehold ble oppussing prioritert.

Les mer …

Hvorfor trengs det en mur?

Jagriti Vihara er mer kjent for å bygge broer mellom folk enn å bygge murer. Men denne trengs.

 

Les mer …

Endelig kom seljordelever til India

Her er reiserapprten fra elevene ved Seljord Folkehøgskole:

Les mer …

Seljord Folkehøgskole drar til JV

Magnus, Thea og Marthe er blant elvene som reiser til India.

Les mer …

Høyeggen løp inn 21 000 kroner!

 

Jaya trivdes godt i ungemylderet på Solidaritetsjoggen.

Les mer …